Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 18. ledna 2019


Jiangsu Textile Research Institute Inc. („nás“, „my“ nebo „náš“) provozuje web cs.cjti.com (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši Službu, a o možnostech, které jste s těmito údaji spojili.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany soukromí stejný význam jako v našich podmínkách, přístupné z cs.cjti.com

Definice

 • Servis

  Služba je web cs.cjti.com provozovaný společností Jiangsu Textile Research Institute Inc.

 • Osobní data

  Osobní údaje znamenají údaje o žijícím jednotlivci, kterého lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme v držení nebo je pravděpodobné, že se do našeho vlastnictví dostanou).

 • Údaje o použití

  Údaje o použití jsou data shromážděná automaticky buď generovaná použitím Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 • Soubory cookie

  Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

 • Správce údajů

  Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje.

  Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů.

 • Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

  Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem správce údajů.

  Můžeme využívat služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli vaše údaje zpracovávat efektivněji.

 • Subjekt údajů (nebo uživatel)

  Subjekt údajů je každý žijící jedinec, který používá naši Službu a je subjektem osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a vylepšovat naši službu.

Druhy shromážděných údajů

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa

 • Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás kontaktováním nás.

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je ke Službě přistupováno a používáno („Údaje o používání“). Tato data o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený těmito stránky, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Údaje o sledování a používání souborů cookie

Ke sledování aktivity v naší službě používáme soubory cookie a podobné technologie sledování a uchováváme určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie se do vašeho prohlížeče odesílají z webových stránek a ukládají se do vašeho zařízení. Používají se také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby určil, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie relace. K provozování naší služby používáme relační cookies.

 • Přednostní soubory cookie. Používáme Preference Cookies, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.

 • Bezpečnostní soubory cookie. Pro bezpečnostní účely používáme bezpečnostní soubory cookie.

Použití údajů

Jiangsu Textile Research Institute Inc. používá shromážděná data pro různé účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu

 • Abychom vás informovali o změnách v naší službě

 • Umožní vám účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete

 • Poskytovat zákaznickou podporu

 • Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli vylepšit naši Službu

 • Sledovat používání naší Služby

 • K detekci, prevenci a řešení technických problémů

 • Abychom vám poskytli novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, podobné těm, které jste si již zakoupili nebo o které jste se informovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ Jiangsu Textile Research Institute Inc. pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Jiangsu Textile Research Institute Inc. může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu

 • Dali jste nám k tomu povolení

 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a není přepsáno vašimi právy

 • Dodržovat zákon

Uchovávání údajů

Jiangsu Textile Research Institute Inc. uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Jiangsu Textile Research Institute Inc. také uchová údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data používána k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a mohou být na nich udržovány, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Čínu a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do Číny a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním těchto informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Jiangsu Textile Research Institute Inc. přijme veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud je Jiangsu Textile Research Institute Inc. zapojen do fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Zveřejnění údajů za účelem vymáhání práva

Za určitých okolností může být vyžadováno, aby Jiangsu Textile Research Institute Inc. zveřejnilo vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

Jiangsu Textile Research Institute Inc. může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře v přesvědčení, že takové opatření je nezbytné pro:

 • Plnit zákonnou povinnost

 • Chránit a bránit práva nebo majetek Jiangsu Textile Research Institute Inc.

 • Předcházet nebo vyšetřovat možné provinění v souvislosti se Službou

 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti

 • Chránit před zákonnou odpovědností

Zabezpečení údajů

Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Naše zásady týkající se „nesledování“ signálů podle kalifornského zákona o online ochraně (CalOPPA)

Nepodporujeme Do not Track („DNT“). Nesledovat je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči, abyste informovali webové stránky, že nechcete být sledováni.

Můžete povolit nebo zakázat Nesledovat na stránce Předvolby nebo Nastavení ve webovém prohlížeči.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Cílem Jiangsu Textile Research Institute Inc. je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a chcete-li je odstranit z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup nebo informace, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům nebo o jejich vymazání požádat přímo v části nastavení účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.

 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na to, abyste dostali kopii informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

 • Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se společnost Jiangsu Textile Research Institute Inc. spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity.

Máte právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, poskytovali služby související se Službami nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k žádným jiným účelům.

Analytics

Můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 • Google Analytics

  Google Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webu. Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může použít shromážděná data pro kontextualizaci a přizpůsobení reklam vlastní reklamní sítě.

  Instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics se můžete odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptům Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací o aktivitě návštěv se službou Google Analytics.

  Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Behaviorální remarketing

Jiangsu Textile Research Institute Inc. používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran po vaší návštěvě naší služby. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

 • Google Ads (AdWords)

  Remarketingovou službu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.

  Můžete se odhlásit ze služby Google Analytics pro inzerci v reklamní síti a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics umožňuje návštěvníkům zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval a používal jejich data.

  Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let („Děti“).

Vědomě neshromažďujeme informace umožňující zjištění totožnosti od osoby mladší 18 let. Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna vstoupí v platnost, a „datum účinnosti“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů, dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu nebo prominentního oznámení o naší službě.

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • E-mailem: sale@cjti.com