ZPRÁVY

Jak hodnotit výkon tkanin zpomalujících hoření?

2024-03-21 14:33

Hodnocení výkonulátky zpomalující hořenínení jednoduché a vyžaduje komplexní zvážení více faktorů. Tento článek bude diskutovat o tom, jak komplexně vyhodnotit výkon samozhášecích tkanin z více úhlů pohledu, aby vám pomohl vybrat nejvhodnější samozhášecí tkaninu.

 

Za prvé, stupeň zpomalování hoření je jedním z důležitých ukazatelů pro hodnocení vlastností tkanin zpomalujících hoření. Obvykle se stupeň zpomalování hoření u tkanin zpomalujících hoření hodnotí podle splnění specifických norem, jako je evropská norma EN ISO 11612, americká norma NFPA 2112 atd. Vyšší stupeň zpomalování hoření představuje lepší vlastnosti zpomalující hoření a větší schopnost odolávat oheň.

 

Za druhé, mechanismus zpomalující hoření je také jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výkon tkanin zpomalujících hoření. Typ a způsob přidávání retardérů hoření přímo ovlivní účinek zpomalující hoření a výkon látky. Mezi běžné zpomalovače hoření patří fosfor, dusík, brom atd. Mají různé mechanismy a vlastnosti zpomalovače hoření, proto je nutné zvolit vhodný zpomalovač hoření podle konkrétních potřeb.

 

Trvanlivost je dalším důležitým ukazatelem pro hodnocení tkanin zpomalujících hoření. Látky zpomalující hoření musí vydržet vícenásobné čištění, opotřebení, takže jejich trvanlivost je rozhodující. Výkonnostní ukazatele, jako je odolnost proti roztažení a odolnost proti oděru, lze použít k hodnocení trvanlivosti tkanin zpomalujících hoření.

 

Kromě toho je klíčovým faktorem také tepelná stabilita tkanin zpomalujících hoření. Zda si tkanina dokáže udržet své vlastnosti zpomalující hoření v prostředí s vysokou teplotou, přímo souvisí s jejím aplikačním účinkem v ohni. Tepelná stabilita nehořlavých tkanin může být hodnocena pomocí metod, jako jsou testy tepelného zpracování.

 

Toxicita látek zpomalujících hoření je problém, který vyžaduje pozornost. Zpomalovače hoření mohou mít dopad na lidské zdraví, proto je nutné zajistit, aby tkaniny zpomalující hoření vyhovovaly příslušným normám pro testování toxicity, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů.

 

Nakonec, v závislosti na konkrétním scénáři použití, je třeba vzít v úvahu další výkonnostní ukazatele tkanin zpomalujících hoření, jako je prodyšnost, pohodlí atd. Komplexním zvážením výše uvedených faktorů můžeme přesněji vyhodnotit výkonnost tkanin zpomalujících hoření a vyberte vhodné látky zpomalující hoření pro konkrétní scénáře použití, abyste zajistili bezpečnost lidí a ochranu majetku.


Získejte nejnovější cenu? Odpovíme co nejdříve (do 12 hodin)
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required